Skip to main content

Formål

Intro

Mika-du-drik? er er det klassiske koncentrationsspil fra øverste hylde, blandet med et par tåre øl i slutningen af spillet og uden de komplicerede point-regler.

Spilafvikling

  •  Yngste spiller starter nu med at tage pinde til sig uden at de andre øvrige pinde rykker på sig. Man bliver ved indtil andre pinde rør på sig i forsøget på at få en pind.
  • Høster man en pinden med spiral eller pinde med blå-rød-blå må disse bruges som løftestænger/hjælpemateriel til at høste flere pinde.
  • Når spillet er gået i stå fordi man har nået en koncentreret klump, kan man lave et ‘helte-move’ og slå til alle pindene. Dette gør det nemt for modspillerne at høste nye pinde, men giver ret til at uddele 2 tåre til hver modspiller.

Afslutning af spillet

  • Spillet slutter når der ikke er flere pinde tilbage på bordet som ikke er høstet.
  • Den spiller med færrest pinde har tabt og skal drikke det antal tåre, som vedkommende har pinde. For hver pind med blå-gul-rød høstet må spilleren dog give 1 tår til andre spillere.

Spilopstilling

Klassisk Mikado. Saml alle pinde i hånden på højkant, og giv slip. Pindene ligger nu hulter-til-bulter.