Skip to main content

Formål

Formålet med drukspillet Meyer er at forvandle tankeprocesser til gætteværk og koordineringsevner til underholdende fumleri, alt imens man forsøger at bruge sine lyve skills til at få modstanderne ned med nakken.

Intro:

Meyer er et populært dansk terningespil, hvor formålet er at gætte kombinationen af de to terninger, der er placeret under en bæger.

Spilafvikling:

 • Terningerne placeres mellem to raflebægre, og der raffles.
 • Efter at have kastet terningerne, skal spilleren enten sige den ægte værdi eller lyve og sige en højere værdi end det kastede.
 • Den næste spiller skal afgøre, om det sagte er sandt eller en bluf.
 • Hvis den næste spiller godkender det sagte, skal han/hun slå en højere værdi i det næste slag.
 • Hvis en spiller slår en lavere kombination end den påståede og ikke lyver, kan han/hun vælge at rafle igen uden at kigge på terningerne i håbet om at få en højere kombination.
 • Hvis den næste spiller ikke tror på den første spillers påstand, skal bægrene løftes for at afsløre det faktiske slag.
 • Hvis det sagte var sandt, taber den spiller, der løftede bægrene.
 • Hvis det sagte var en løgn, taber den spiller, der kastede terningerne, den aktuelle omgang.

Livsystem (Valgfrit):

 • Spillerne kan vælge at spille med et “liv” system.
 • Hver spiller starter med en terning, der viser 6, som repræsenterer deres liv.
 • Når en spiller taber, mister de et liv, og terningen vendes for at vise det aktuelle antal liv.
 • Når en spiller når 0 liv, er spillet slut for dem.

Spillerne drikker en tår, hver gang de taber en runde.

Spilelementer:

 • To terninger.
 • Et eller to bægre til at dække terningerne.

Kombinationer og værdier (højeste til laveste):

 • 2 + 3: Fællesskål
 • 1 + 2: Meyer
 • 1 + 3: Lille-meyer
 • 6 + 6: Par 6
 • 5 + 5: Par 5
 • Par 4, 3, 2 og 1
 • 6 + 5: 65
 • 6 + 4: 64
 • Terningekombinationer derefter fra: 63, 62, 61, 54, 53, osv., ned til 41